waarom actie?

De afgelopen 10 jaar is het fietsgebruik overal in Nederland fors gestegen. Het is daardoor een stuk drukker geworden op de fietspaden en op de kruispunten. Juist op de kruispunten gaat het regelmatig mis. Veel fietsers en voetgangers negeren rood en onderschatten de risico´s daarvan. Helaas met een toenemend aantal (ernstige) letselongevallen tot gevolg.

Gemeenten besteden bij de inrichting van kruispunten en de afstelling van de verkeerslichten vaak veel aandacht aan de verkeersveiligheid. Maar het is vooral het menselijk gedrag dat in sterke mate bepalend is voor de ongevallen. Dit geldt zeker bij het door rood fietsen of lopen. Met de ludieke actie “Stop voor rood!” kunnen we het aantal fietsongevallen als gevolg van het negeren van het rode verkeerslicht terugdringen. Dus stop voor rood want de risico’s zijn groter dan je denkt!

Dat geldt ook voor het risico op een boete. Die komt voor een bromfiets al gauw boven de € 150,– uit. En onderdeel van onze acties is, dat de politie aansluitend daarop strenger gaat optreden.

Ons promotieteam brengt de actie “Stop voor rood!” op ludieke wijze onder de aandacht van het passerende publiek. Want wachten voor rood is niet saai! Er valt voldoende te beleven. Maak van het wachten voor rood daarom een feestje!